Διαβάστε ακόμα…

Στο οδοντιατρείο Smile Care προλαμβάνουμε και θεραπεύουμε κάθε νόσο των δοντιών.
Αναπλαστικές τεχνικές των περιοδοντικών ιστών

Ο σκοπός των αναπλαστικών τεχνικών:


Η χρήση των αναπλαστικών τεχνικών έχει ως σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν δημιουργηθεί κατά τη φλεγμονώδη καταστροφή που επιτελείται κατά την εξέλιξη της περιοδοντίτιδας.

Κατά την εφαρμογή των αναπλαστικών τεχνικών, χρησιμοποιούνται διάφορα οστικά μοσχεύματα με σκοπό την αποκατάσταση των οστικών ανωμαλιών. Τα Αυτόλογα, τα οποία προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, τα Αλλογενή, τα οποία προέρχονται από άλλα άτομα με ειδική επεξεργασία που έχει σαν σκοπό την αποφυγή της οποιασδήποτε μεταδοτικής νόσου, τα Ξενομοσχεύματα, τα οποία προέρχονται από ζωικό επεξεργασμένο οστούν και τα Συνθετικά.

Συμπληρωματικά των μοσχευμάτων χρησιμοποιούνται μεμβράνες, οι οποίες έχουν ως σκοπό την δημιουργία φραγμού σε κύτταρα τα οποία μπορούν να εμποδίσουν τη σωστή επούλωση της περιοχής.

Ο σκοπός της εφαρμογής των μεμβρανών και των μοσχευμάτων είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ο οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να επουλώσει και να αποκαταστήσει ορισμένες περιοδοντικές βλάβες και τη διατήρηση των δοντιών στο φραγμό.