Κατασταλτική Ορθοδοντική

Τι είναι η κατασταλτική ορθοδοντική:


Η κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση είτε με την πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών ή με την προσπάθεια να εξαλειφθούν λειτουργικές αποκλίσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, ειδικά μηχανήματα διατηρήσεως χώρου μπορεί να αποτρέψουν την ανάγκη αφαίρεσης μόνιμων δοντιών σε μελλοντικά προβλήματα συνωστισμού.

Στην περίπτωση στοματικών έξεων ή άλλων λειτουργικών δυσλειτουργιών, που προαναφέραμε, ειδικά μηχανήματα, κινητά και σταθερά, βοηθούν την εξασφάλιση φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών.