Λειτουργική Αποκατάσταση

Τι είναι η λειτουργική αποκατάσταση;


Τα συνηθέστερα προβλήματα στη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος που έχουν σχέση με την ορθοδοντική θεραπεία, αφορούν τις διάφορες βλαβερές στοματικές έξεις των παιδιών, όπως ο θηλασμός του δακτύλου ή της πιπίλας, η στοματική αναπνοή, το τρίξιμο των δοντιών, το δάγκωμα των νυχιών ή του κάτω χείλους, η προώθηση της γλώσσας και πολλές παραλλαγές αυτών. Με την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων, μπορεί να εξαλειφθεί η ανάπτυξη μετέπειτα οδοντοσκελετικών ανωμαλιών του στοματογναθικού συστήματος.

Η διόρθωση των λειτουργικών προβλημάτων διορθώνεται, συχνά χωρίς ανάγκη άλλης παρέμβασης, με ορθοδοντικά μηχανήματα, εφόσον τοποθετηθούν στην κατάλληλη αναπτυξιακή φάση του παιδιού.