Ορθοδοντική

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την Ορθοδοντική:


Κάθε ασθενής έχει ξεχωριστά ανατομικά χαρακτηριστικά και διαφορετική ψυχολογία και προσδοκίες, γι’ αυτό η ορθοδοντική θεραπεία πρέπει πάντα να είναι εξατομικευμένη.
Στόχος της, ένα ωραίο χαμόγελο και μία υγιής στοματική κοιλότητα. Και μην ξεχνάτε: Η ορθοδοντική θεραπεία δεν είναι απαραίτητη μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες.

Η ορθοδοντική θεραπεία έχει θετικά αποτελέσματα στους εξής τομείς:

• Στον αισθητικό τομέα (ομορφαίνει το χαμόγελο και οι αναλογίες του προσώπου).
• Στον λειτουργικό τομέα (διορθώνεται η σύγκλιση και βελτιώνεται η λειτουργία ΤΜJ: κροταφογναθικής διάρθρωσης).
• Στον ψυχολογικό τομέα (βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση).
• Στον κοινωνικό τομέα (το άτομο αποκτά άνεση στις κοινωνικές και επαγγελματικές του επαφές).


Σχέδιο θεραπείας:


Η μελέτη και ανάλυση ειδικών ακτινογραφιών, όπως κεφαλομετρικές και πανοραμικές ακτινογραφίες, η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου και τα ορθοδοντικά εκμαγεία αποτελούν τα εργαλεία για την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας.

Τα στάδια της θεραπείας που εξελίσσεται έχουν σχέση με το ζητούμενο αποτέλεσμα, που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ορθοδοντικής ανωμαλίας.


Διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος:


Μετά από κάθε ορθοδοντική θεραπεία, τα δόντια έχουν μετακινηθεί σε νέες θέσεις. Η καινούργια αυτή διάταξη των δοντιών στον οδοντικό φραγμό, είτε αυτή συμβαίνει σε αισθητικό, είτε σε λειτουργικό επίπεδο, πρέπει να διατηρηθεί, διότι τα δόντια, μετά την ορθοδοντική μετακίνηση, τείνουν να χάσουν εν μέρει τη νέα θέση τους και να επανέλθουν στην προηγουμένη τους κατάσταση.

Η διατήρηση του ορθοδοντικού θεραπευτικού αποτελέσματος επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση σταθερών ακινητοποιήσεων και τη χρήση κινητών μηχανημάτων.

Το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης ορθοδοντικής θεραπείας παρακολουθείται επί μακρό χρονικό διάστημα, σε τακτά χρονικά διαστήματα.