Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στο οδοντιατρείο

«οι παιδικές εμπειρίες είναι οι πιο καθοριστικές για τη ζωή του ανθρώπου»


Ανεξάρτητα αν έχει επισκεφθεί το παιδί κάποιο γενικό ή ειδικό οδοντίατρο στο παρελθόν, η πρώτη επίσκεψη σε ένα νέο10
οδοντιατρείο είναι μεγάλης σημασίας για την εξασφάλιση της περαιτέρω συνεργάσιμης συμπεριφοράς του.

Σύμφωνα με τον ψυχαναλυτή S.Freud (Φρόϋντ) οι παιδικές εμπειρίες είναι οι πιο καθοριστικές για τη ζωή του
ανθρώπου και τον ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή του, είτε σαν συνειδητές παραστάσεις, είτε σαν εμπειρίες που έχουν
διαμορφώσει τη σφαίρα του ασυνειδήτου.

Σύμφωνα επίσης με το ψυχοβιολόγο Levine μία αρνητική οδοντιατρική εμπειρία, στην παιδική ή και σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα αρνητικής ενέργειας στον οργανισμό και να προκαλέσει δυσεπίλυτα
ψυχοσωματικά προβλήματα.

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στο οδοντιατρείο έχει σκοπό να δημιουργήσει θετικές συνειδητές και ασυνείδητες εικόνες, οι οποίες θα διαμορφώσουν την ικανότητα του παιδιού να βλέπει την οδοντιατρική θεραπεία σαν μια θετική εμπειρία και να μάθει να εφαρμόζει προληπτική αγωγή στον εαυτόν του, τώρα και στο μέλλον. Κατά την πρώτη επίσκεψη του παιδιού στο οδοντιατρείο επιτυγχάνεται:

• H εξοικείωση του παιδιού με τον χώρο του οδοντιατρείου.
• Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους γιατρούς και το βοηθητικό προσωπικό.
• Η εξοικείωση με την ιδέα της επέμβασης στο στόμα του.

Το πρώτο ραντεβού είναι πάντα αφιερωμένο:

• Στην λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού.
• Την κλινική και ακτινογραφική (όπου κρίνεται απαραίτητο) εξέταση.
• Την αξιολόγηση των θεραπευτικών αναγκών του παιδιού και κατάστρωση του σχεδίου θεραπείας.
• Την διδασκαλία πρόληψης για προφύλαξη από την τερηδόνα και την ουλίτιδα.

9Ας μην βιαζόμαστε, στο πρώτο ραντεβού δεν κάνουμε καμία θεραπευτική εργασία , εκτός και αν υπάρχει ανάγκη ανακούφισης κάποιου δυνατού πόνου.

Στο παιδοδοντικό τμήμα του οδοντιατρείου, Smile Care Εξειδικευμένη
Οδοντιατρική Φροντίδα
κοινός στόχος γιατρών και γονιών είναι η μακροχρόνια καλή υγεία του παιδιού και συνεργαζόμαστε για να τον επιτύχουμε.