Το ιατρείο μας

Το οδοντιατρείο Smile Care Εξειδικευμένη Οδοντιατρική Φροντίδα


με έδρα την Καλλιθέα Αττικής,  είναι ένα σύγχρονο σε εξοπλισμό και μεθόδους θεραπείας οδοντιατρείο, το οποίο 24διατηρεί τις αξίες της  πρόληψης, της αφοσίωσης στον ασθενή και την δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του.

Η Δρ Κάτια Ρωμανού, απόφοιτος του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθήνας, με τριετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο Τορόντο του Καναδά,  είναι επιστημονικά υπεύθυνη του οδοντιατρείου Smile Care από το 1989.   Ασκεί εξειδικευμένη  οδοντιατρική για παιδιά και ΑΜΕΑ από το 1983 και είναι επιστημονική συνεργάτης του τμήματος Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής του  Πανεπιστημίου  της Αθήνας.

Στο οδοντιατρείο Smile Care Εξειδικευμένη Οδοντιατρική Φροντίδα αντιμετωπίζονται όλες οι οδοντιατρικές ανάγκες,23 όλων των ηλικιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στη διατήρηση του αποτελέσματος της οδοντιατρικής θεραπείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Δρ Κάτια Ρωμανού και οι συνεργάτες της εγγυώνται τη μακροχρόνια διατήρηση αυτού του αποτελέσματος, στηριζόμενοι στο ότι:

  • • Αναπτύσσουν σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς τους.

  • • Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε εξειδικευμένη ανάγκη θεραπείας.

  • • Δίνουν μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, φροντίζοντας για τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών και της οικογένειας πάνω
    σε οδοντιατρικά θέματα.

  • • Ενημερώνονται διαρκώς πάνω στις νέες τεχνολογίες, φροντίζοντας για την επιστημονική τους εξέλιξη.

  • • Προσαρμόζουν κάθε θεραπεία στις δυνατότητες των ασθενών τους.

  • • Δέχονται τους ασθενείς τους σε ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον.

• Παρακολουθούν όλους τους ασθενείς τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


iatreio   iatreio